Vítejte na stránkách Ordinace praktického lékaře v Letech

Od března 2020 navazujeme na dlouholetou práci paní doktorky Mrázové-Peškové. O pacienty nadále pečují Vaše stálé sestřičky a nově praktický lékař MUDr. Milan Zíka.

Zakládáme si na individuální péči o své pacienty a klademe velký důraz na preventivní programy.
Máme moderně vybavenou ordinaci, zajišťujeme odběry krve, spolupracujeme úzce s místími agenturami domácí péče i lékaři-specialisty.
Nabízíme možnost se na vyšetření objednat na stanovený čas ale zároveň nabízíme dostatek prostoru pro ošetření akutně nemocných.
Sídlíme v bezbariérových prostorech v 1.p OC Lety.

AKTUÁLNĚ:

I v době epidemie COVID19
ordinujeme beze změn.
Telefonní linka bývá více vytížena, než obvykle, prosíme pacienty aby pro neakutní záležitosti a objednávání léků volali v druhé polovině ordinačních hodin. Děkujeme.


Očkování proti nemoci Covid19  -  Aktualizace 25.4.2021
100ks vakcín, které naše ordinace obdržela během dubna již bylo vyočkováno. Jakmile dorazí další vakcíny, budeme postupně obvolávat pacienty, kteří projevili zájem se očkovat cestou naší ordinace (a ještě nebyli očkováni jinde). 

S pozdravem, 
MUDr. Milan Zíka

Smluvní pojišťovny

Zajišťujeme zdravotní péči paceintům nad 15let věku pojištěných u následujících zdrav. pojišťoven:

• Všeobecná zdravotní pojišťovna – 111
• Odborová zdravotní pojišťovna – 207
• Zdravotní pojišťovn Min. vnitra – 211
• Vojenská zdravotní pojišťovna – 201
• Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. – 205

Ošetřujeme i anglicky mluvící pacienty

Přístrojové vybyvení ordinace

Pro naše pacienty máme v ordinaci moderní přístrojové vybavení, které zrychlí a zkvalitní péči.

CRP - vyšetření, které z kapky kapilní krve dokáže odlišit virový a bakteriální zánět - tedy napomáhá rozumnému předepisování antibiotik
INR (tzv. Quick) - z kapky kapilární krve zjistí index krvácivosti pacientů užívajích lék Warfarin
Glukometr - ukáže aktuální hladinu cukru v krvi
Vyšetření glykovaného hemoglobinu (HbA1c) - kontrola účinnosti léčby diabetiků za poslední 2-3 měsíce
FOB – test na okultní krvácení ve stolici (TOKS) - zásadní preventivní vyšetření po 50ti letech věku pro včasné odhalení nádorů, případně dalších onemocnění tlustého střeva
EKG - elektrokardiogram - zobrazuje elektrickou aktivitu srdeční
24h monitorace tlaku krve - tzv. HOLTER - zaznamenává krevní tlak v průběhu 24h při běžných činostech pacienta v domácím prostředí nebo v práci, použití zejména ke sledování účinnosti léků na tlak krve v čase
Otoskop - lékařský přístroje pro vyšetření bubínku a vnitřku vnějšího ucha
Oxymetr - přístroj určený k měření saturace tepenného hemoglobinu kyslíkem (SpO2) a tepové frekvence

Všechny přístroje prochází každoroční kontrolou ev. kalibrací.

Ceník výkonů nehrazených ze zdr. pojištění

- prodloužení řidičského průkazu (nad 65 let)       ....300 Kč
- potvrzení pro vydání řidičského průkazu       ..........500 Kč
- zbrojní průkaz              .................................................700 Kč
- vyšetření na žádost právnické osoby         ..............500 Kč
- vstupní/periodické prohlídky do zaměstnání     .....500 Kč
- vydání zdravotního průkazu           ............................300 Kč
- výpis ze zdrav.dokumentace na žádost pac.      ....300 Kč
- jiné administrativní úkony           ................................200 Kč
- aplikace injekce nad rámec zákl. pojištění       .......100 Kč

Ordinační hodiny

nově od 9.3.2020

Pondělí      08:00 - 15:00
Úterý         12:00 - 18:00
Středa       08:00 - 15:00
Čtvrtek      08:00 - 14:00
Pátek         08:00 - 12:00

Objendávání léků telefonicky:
Pro objendání e-receptu na Vaše léky a konzultace s lékařem volejte prosím až po 11:00h, případně napište email. 

Kontakty:

734 414 444

Pražská 559, 
252 29 Lety
(1.p Obchodního Centra Lety)
Parkování před budovou
Bezbariérový přístup

Alanor s.r.o
IČO: 248 45 761

This site was made with Mobirise